• Petr Barborka

Milostivé léto - skutečný problém obchází, může však zadluženým lidem výrazně pomoct
Stovky tisíc lidí v ČR čelí exekucím. Pro drtivou většinu těchto lidí platí, že se z původní částky jejich dluhu v horizontu měsíců či let staly částky násobně vyšší, které lze jen těžko splatit. Milostivé léto je tu právě pro tyto případy.


Akce, která platí do 28. ledna 2022, umožňuje dlužníkům, jejichž věřitelem je veřejnoprávní subjekt (dopravní podnik, energetické firmy, vysoké školy, obce apod.) smazat svůj dluh zaplacením pouze původní dlužné částky a exekučního poplatku exekutorovi ve výši 908 Kč, s odpuštěním veškerých navýšení, které původní částka obdržela.


Pro mnohé dlužníky představuje Milostivé léto šanci, jak se z exekuční propasti vymanit a postavit se zpět na nohy, nebo alespoň celkový dluh snížit. Doporučujeme tedy všem, kterých se tento problém týká, aby zvážili využití Milostivého léta. Podrobné a přehledné informace včetně návodu, jak se do akce zapojit, naleznete na https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto .


S dobrým záměrem ale přichází i problémy. Hlavní je alibistický charakter celé akce - neřeší skutečnou příčinu toho, proč se lidé v takto bezvýchodných situacích nacházejí (od základu nespravedlivý a chybně nastavený exekuční systém v ČR, který často nic netušícím dlužníkům kvůli nepatrným částkám ničí životy, a v rámci kterého soukromí exekutoři vydělávají na jeho takřka bezbranných obětech) - pouze na tuto obrovskou díru v justičním systému lepí nepatrnou náplast v podobě zdánlivé laskavosti, která jakoby celý exekuční business najednou činila ospravedlnitelným. Nechvalné je například to, jak nedostatečně o Milostivém létě informují samotní veřejnoprávní věřitelé (jako je např. město Brno). Především má ale málokdo dluh pouze u veřejné instituce a při nesmyslně vysokých srážkách ze mzdy prakticky není možné si našetřit na jednorázové splacení jistiny dluhu. Dlužník totiž nadále musí splácet exekuce u soukromých věřitelů.


Jako hnutí Budoucnost tedy vyzýváme kohokoli, komu dluhy brání v kvalitním životě, aby se do Milostivého léta zapojil, nemyslíme si však, že je tato akce skutečně “milostivá”, ani dostačující k řešení stávajících problémů. Jediné řešení jednoho z největších tunelů, systematického okrádání a podvodu na občany České republiky je totiž zákaz výkonu soudních exekucí jako svobodného povolání. Jedině tak zastavíme obchodování s dluhy. Společnými silami zrušíme soukromé exekutory!#zrusmesoukromeexekutory #venzdluhu

71 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše